Karcher.am Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Հատակ ավլող սարքեր
  Հզորությունը 12 Վտ Արտադրողականությունը ըստ մակերեսի 2800 մ²/ժ Աշխատանքային հնարավորությունը ...
  Արտադրողականությունը ըստ մակերեսի 3680 մ²/ժ Աշխատանքային հնարավորությունը 480 մմ Աշխատանքային ...
  Աշխատանքային հնարավորությունը առանց անկյունային խոզանակի 480մմ Աշխատանքային հնարավորությունը ...
  Աշխատանքային հնարավորությունը անկյունային խոզանակով 650 մմ Արտադրողականությունը ըստ ...
  Արտադրողականությունը ըստ մակերեսի 1600 մ²/ժ Աշխատանքային հնարավորությունը անկյունային ...